892/2018

Helsingfors den 9 november 2018

Lag om ändring av lagen om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser (1257/2010) 7 §, sådan den lyder i lag 990/2013, och

ändras 8 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 990/2013, som följer:

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och gäller till och med den 31 december 2023.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2018.

RP 118/2018
MiUB 10/2018
RSv 96/2018

Helsingfors den 9 november 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.