879/2018

Helsingfors den 9 november 2018

Lag om ändring av gränserna för Urho Kekkonens nationalpark

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Nationalparkens gränser

Gränserna för Urho Kekkonens nationalpark, som har inrättats genom lagen om Urho Kekkonens nationalpark (228/1983) ändras så att ett område på cirka 9,3 hektar avskiljs från parken och ett område på cirka 198 hektar ansluts till parken. Båda områdena är statsägda och finns i Sodankylä kommun.

Gränserna för områdena är utmärkta på de kartor som utgör bilagor till denna lag.

2 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 3 december 2018.

RP 109/2018
MiUB 8/2018
RSv 88/2018

Helsingfors den 9 november 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Bilagor 1-2:

Lag om ändring av gränserna för Urho Kekkonens nationalpark

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.