877/2018

Helsingfors den 8 november 2018

Skatteförvaltningens beslut om kvarhållande av återbäringar

Skatteförvaltningen har med stöd av 10 § 2 mom. och 28 a § 2 mom. i lagen om skatteuppbörd (769/2016), sådant som 28 a § 2 mom. lyder i lag 52/2017, beslutat:

1 §
Kvarhållande av återbäring

Skatteförvaltningen kvarhåller på begäran av en skattskyldig en återbäring av skatter enligt 7 § i lagen om skatteuppbörd för betalning av kommande betalningsförpliktelser. Skatteförvaltningen håller inte kvar andra återbäringar av skatt.

2 §
Användning av kvarhållen återbäringsberättigande mervärdesskatt som betalning för andra än skatter som betalas på eget initiativ

En återbäringsberättigande mervärdesskatt som på den skattskyldiges begäran hålls kvar som betalning för kommande betalningsförpliktelser används som betalning för andra förfallna skatter än skatter som betalas på eget initiativ tidigast på den sista dagen av kalendermånaden.

3 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 9 november 2018.

Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut om kvarhållande av återbäringar (599/2017).

Helsingfors den 8 november 2018

Generaldirektör
Markku Heikura

Överinspektör
Markus Kautto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.