831/2018

Helsingfors den 25 oktober 2018

Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 till statsrådets förordning om leksakers säkerhet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras 4 punkten i bilaga 1 till statsrådets förordning om leksakers säkerhet (1218/2011), sådan punkten lyder i förordning 285/2017, och

fogas till bilaga 1 till förordningen, sådan bilagan lyder i förordning 285/2017, en ny 10 punkt som följer:


Denna förordning träder i kraft den 4 november 2018. 4 punkten i bilaga 1 till förordningen träder dock i kraft först den 26 november 2018.

kommissionens direktiv 2017/774/EU (32017L0774); EUT L 115, 4.5.2017, s. 47
kommissionens direktiv 2017/898/EU (32017L0898); EUT L 138, 25.5.2017, s. 128

Helsingfors den 25 oktober 2018

Arbetsminister
Jari Lindström

Regeringssekreterare
Sirpa Sillstén

Bilaga 1

Särskilda gränsvärden för kemikalier som används i leksaker som är avsedda för barn under 36 månader och i andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen
Ämne CAS-nummer Gränsvärde
--- ------ ------- ---------
4. Bisfenol A 80-05-7 0,04 mg/l (gränsvärde för migration) i enlighet med metoderna i EN 71-10:2005 och EN 71-11:20051
--- ------- ------- -----------
10. Fenol 108-95-2 5 mg/l (gränsvärde för migration) i polymera material i enlighet med metoderna i EN 71-10:2005 och EN 71-11:2005. 10 mg/kg (gränsvärde för halt) som konserveringsmedel i enlighet med de metoder som föreskrivs i EN 71-10:2005 och EN 71-11:20052

1 Kommissionens direktiv (EU) 2017/898 om ändring av tillägg C till bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet, för att anta särskilda gränsvärden för kemikalier som används i leksaker, vad gäller bisfenol A

2 Kommissionens direktiv (EU) 2017/774 om ändring av tillägg C till bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet, för att anta särskilda gränsvärden för kemikalier som används i leksaker, vad gäller fenol

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.