824/2018

Helsingfors den 11 oktober 2018

Statsrådets förordning om ändringar i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention om förhindrande av förorening från fartyg

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om ändringar i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention om förhindrande av förorening från fartyg (585/2018) samt ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten (586/2018):

1 §

De ändringar i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg som antagits i London den 22 april 2016 genom resolution MEPC.271(69) och den 7 juli 2017 genom resolution MEPC.286(71) träder i kraft den 1 januari 2019 enligt vad som har avtalats.

Ändringarna i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg har godkänts av riksdagen den 15 maj 2018 och av republikens president den 13 juli 2018.

2 §

De ändringar i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen om ändringar i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention om förhindrande av förorening från fartyg (585/2018) och lagen om ändring av miljöskyddslagen för lag sjöfarten (586/2018) träder i kraft den 1 januari 2019.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 66/2018)

Helsingfors den 11 oktober 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Överinspektör
Vilja Klemola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.