820/2018

Helsingfors den 4 oktober 2018

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om upphävande av 4 § 2 och 3 mom. i undervisningsministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande i gymnasieutbildningen

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 4 § 2 och 3 mom. i undervisningsministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande i gymnasieutbildningen (856/2006).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.

Helsingfors den 4 oktober 2018

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Matti Sillanmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.