813/2018

Helsingfors den 4 oktober 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förfarandet vid ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen

I enlighet statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om förfarandet vid ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen (294/2014) 1 § 1 mom., 3 § och 12 §, sådana de lyder i förordning 685/2017, som följer:

1 §
Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning

Gemensam ansökan används vid antagning av studerande till utbildning för yrkesinriktade grundexamina enligt lagen om yrkesutbildning (531/2017) och till gymnasieutbildning enligt gymnasielagen (714/2018).


3 §
Tilläggsansökan

Utbildningsanordnaren beslutar om ansökningsförfarandet vid fördelning av sådana utbildningsplatser i påbyggnadsundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning som inte fördelats efter att ansökningsförfarandet enligt denna förordning har avslutats.

12 §
Beslut om antagning av studerande

Utbildningsanordnaren fattar ett beslut om antagning av elever eller studerande i enlighet med det förslag till antagning som avses i 11 §. Bestämmelser om situationer då meddelande om att ansökan avslagits får delges sökanden per post genom brev finns i 28 b § i lagen om grundläggande utbildning, i 20 § i gymnasielagen och i 43 § i lagen om yrkesutbildning.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.

Helsingfors den 4 oktober 2018

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Matti Sillanmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.