804/2018

Helsingfors den 27 september 2018

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i och bilaga 6 till statsrådets förordning om naturskyddsområden i Östra Lappland

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om naturskyddsområden i Östra Lappland (646/2017) 2 § 6 punkten och bilaga 6 till förordningen som följer:

2 §
Läge och gränser

Naturskyddsområden är följande statsägda områden, vilkas gränser har märkts ut med en röd linje på de kartor som utgör bilagor:


6) Pomokaira naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 47 901 hektar (bilaga 6) i Kittilä och Sodankylä kommuner,Denna förordning träder i kraft den 1 november 2018.

Helsingfors den 27 september 2018

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Lagstiftningsråd
Johanna Korpi

Bilaga

Bilaga 6: Pomokaira naturskyddsområde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.