802/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingforsden 27 september 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för förädling samt produktion av stamutsäde för nationellt sett viktiga jordbruksgrödor

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om ersättning för förädling samt produktion av stamutsäde för nationellt sett viktiga jordbruksgrödor (1525/2015) 1 § 2 mom. som följer:

1 §
Växtarter som berättigar till ersättning

Ersättning kan betalas för kostnaderna för förädling och produktion av stamutsäde för råg (Secale cereale L.), höstvete (Triticum aestivum L.), vårvete (Triticum aestivum v), ärter (Pisum sativum L. (partim)), bondböna (Vicia faba L. (partim)), potatis (Solanum tuberosum L.), engelskt rajgräs (Lolium perenne L.), festulolium (Festuca spp. x Lolium spp), rörsvingel (Festuca arundinacea Schreber), rågvete (Triticosecale Wittm. ex. A. Camus), ryps (Brassica rapa L. var. silvestris), timotej (Phleum pratense L.), ängssvingel (Festuca pratensis Hudson) och rödklöver (Trifolium pratense L.).Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2018.

Helsingforsden 27 september 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Pirjo Tomperi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.