799/2018

Helsingfors den 26 september 2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur (1009/2013) 9 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 519/2018, som följer:

9 §
Krav som gäller frisläppning i naturen av vattenbruksdjur

I insjöområdet får frisläppas vattenbruksdjur som hör till en mottaglig art för BKD, samt deras könsceller, endast från djurhållningsplatser som hör till hälsokategori 1 eller 2 enligt 13 § i statsrådets förordning om hälsokontroll av djur och bekämpning av djursjukdomar vid artificiell reproduktion av djur. Bestämmelsen gäller dock inte Ijo älvs, Karvianjoki, Kemi älvs och Ule älvs vattendrag. Bestämmelsen gäller inte heller könsceller från vilda stammar som fångats i djurhållningsplatsens närområde eller yngel som nyligen kläckts från dem och som frisläpps inom samma område.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.

Helsingfors den 26 september 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Kajsa Hakulin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.