789/2018

Helsingfors den 13 september 2018

Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i summariska tvistemål

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 10 kap. 17 a § i rättegångsbalken, sådan paragrafen lyder i lag 439/2018, som följer:

1 §

Domkretsarna i summariska tvistemål för de tingsrätter som avses i 10 kap. 17 a § i rättegångsbalken bildas enligt följande:

1) i domkretsen för Ålands tingsrätt ingår landskapet Åland,

2) i domkretsen för Helsingfors tingsrätt ingår Helsingfors stad,

3) i domkretsen för Östra Nylands tingsrätt ingår landskapet Nyland, med undantag för Helsingfors stad, samt Pyttis kommun,

4) i domkretsen för Kymmenedalens tingsrätt ingår landskapen Kymmenedalen, Norra Karelen, Norra Savolax, Päijänne-Tavastland, Södra Karelen och Södra Savolax, med undantag för Pyttis kommun,

5) i domkretsen för Lapplands tingsrätt ingår landskapen Kajanaland och Lappland,

6) i domkretsen för Uleåborgs tingsrätt ingår landskapet Norra Österbotten,

7) i domkretsen för Birkalands tingsrätt ingår landskapen Birkaland och Satakunta,

8) i domkretsen för Österbottens tingsrätt ingår landskapen Mellersta Finland, Södra Österbotten och Österbotten.

9) i domkretsen för Egentliga Finlands tingsrätt ingår landskapen Egentliga Finland och Egentliga Tavastland.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2019.

På ärenden som inletts före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 13 september 2018

Justitieminister
Antti Häkkänen

Lagstiftningsråd
Maarit Leppänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.