776/2018

Helsingfors den 5 september 2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur (1009/2013) 7 §, samt

fogas till förordningen en ny bilaga 1, som följer:

7 §
Hälsokategorier för olika områden

Till kategori 1 (sjukdomsfria områden) i 41 § i lagen om djursjukdomar hör:

1) hela Finland med avseende på ISA, och

2) hela Finland med avseende på IHN, med undantag för de områden som nämns i bilaga 1, och

3) hela Finland med avseende på VHS, med undantag för landskapet Åland.

Till kategori 2 (ett område som övervakas i syfte att uppnå sjukdomsfri status) i 41 § i lagen om djursjukdomar hör de områden som nämns i bilaga 1 med avseende på IHN.

Till kategori 3 (ett område vars status i fråga om sjukdomen inte har definierats) i 41 § i lagen om djursjukdomar hör hela Finland med avseende på KHV, White spot disease, marteilios och bonamios.

Till kategori 4 (ett område där sjukdomen förekommer och där man försöker utrota den) i 41 § i lagen om djursjukdomar hör landskapet Åland med avseende på VHS.


Denna förordning träder i kraft den 10 september 2018.

Helsingfors den 5 september 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Kajsa Hakulin

Bilaga

OMRÅDEN SOM ÖVERVAKAS I SYFTE ATT UPPNÅ SJUKDOMSFRI STATUS

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.