773/2018

Helsingfors den 30 augusti 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om statsrådets kansli (393/2007) 4 § 3 mom. och

ändras 3 § 3 mom., sådant det lyder i förordning 134/2015, som följer:

3 §
Statsrådets kanslis organisation

Vid statsrådets kansli finns följande avdelningar:

1)   avdelningen för EU-ärenden,

2)   avdelningen för ägarstyrning,

3)   strategiavdelningen,

4)   statsrådets förvaltningsenhet,

5)   kommunikationsavdelningen.Denna förordning träder i kraft den 17 september 2018.

Helsingfors den 30 augusti 2018

Vid förhinder för statsministern, kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Lagstiftningsråd
Maaret Suomi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.