771/2018

Helsingfors den 27 augusti 2018

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § i lagen om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskrifts-samling nr utfärdad träder i kraft
JSM:s förordning om ändring om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd 13/18 27.8.2018 7.9.2018

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets registreringskontor, (Regeringsgatan 3 A, Helsingfors) PB 30, 00023 Statsrådet, telefon 0295 16 2200.

Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2018/1027 (32018L1027); EUT nr 184 L, 20.7.2018, s. 4

Helsingfors den 27 augusti 2018

Avdelningschef
Minna-Mari Kaila

Specialsakkunnig
Marja Savonmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.