751/2018

Helsingfors den 24 augusti 2018

Utrikesministeriets förordning om avtalet med Zambia om Finlands stöd till Zambias stödprogram för mikroföretag, små och medelstora företag

I enlighet med utrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 a § i lagen om utrikesförvaltningen (204/2000):

1 §

Det i Lusaka den 1 juni 2018 ingångna avtalet mellan Finland och Zambia om Finlands stöd till Zambias stödprogram för mikroföretag, små och medelstora företag är i kraft från den 1 juli 2018 enligt vad som har avtalats.

2 §

Bestämmelserna i avtalet ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 28 augusti 2018.

(Överenskommelsen är tillgänglig i utrikesministeriets föreskriftssamling www.finlex.fi. Utrikesministeriet ger också närmare information på finska och svenska.)
(Överenskommelsen är tillgänglig i utrikesministeriets föreskriftssamling www.finlex.fi. Utrikesministeriet ger också närmare information på finska och svenska.)

Helsingfors den 24 augusti 2018

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Anne-Mari Virolainen

Enhetschef
Jouko Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.