732/2018

Nådendal den 10 augusti 2018

Lag om ändring av 2 a kap. 3 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen (39/1889) 2 a kap. 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag 550/1999, som följer:

2 a kap.

Om böter, förvandlingsstraff och ordningsbot

3 §
Det totala bötesbeloppet

Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas att det totala bötesbelopp som bestäms för vissa brott ska höjas så att det blir lika stort som den största ordningsbot som bestäms för ett likartat brott eller en likartad förseelse eller lika stort som en avgift för trafikförseelse enligt vägtrafiklagen (729/2018).Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

RP 180/2017
KoUB 16/2018
RSv 65/2018

Nådendal den 10 augusti 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.