711/2018

Helsingfors den 9 augusti 2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av jakt på alfågel under jaktåren 2018–2021

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 38  § 1 mom. i jaktlagen (615/1993), sådant det lyder i lag 504/2017:

1 §
Jakt på alfågel

Utöver det som föreskrivs i 24 § 1 mom. 18 punkten i jaktförordningen (666/1993) är jakt på alfågel förbjuden i hela landet, med undantag för havsområden samt skär och kobbar i havsområden.

2 §
Jägarspecifik fångstkvot

Den jägarspecifika fångstkvoten vid jakt på alfågel är högst 5 alfåglar per dygn.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20 augusti 2018 och gäller till och med den 31 juli 2021.

Helsingfors den 9 augusti 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Janne Pitkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.