592/2018

Helsingfors den 9 augusti 2018

Statsrådets förordning om avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan (508/2014):

1 §

Det i Bryssel den 11 maj 2012 mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan, ingångna avtalet om partnerskap och samarbete är i kraft från den 1 augusti 2018 enligt vad som har avtalats.

Avtalet har godkänts av riksdagen den 20 maj 2014 och av republikens president den 27 juni 2014. Generalsekretariatet för Europeiska unionens råd har underrättats om godkännandet den 10 juli 2014.

2 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan (508/2014) träder i kraft den 9 augusti 2018.

Ålands lagting har gett sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 9 augusti 2018.

Avtalstexten inklusive bilagor finns att tillgå i Europeiska unionens officiella tidning EUT L 204, 31.7.2012, s. 20–130 på adressen http://eurlex.europa.eu. Utrikesministeriet lämnar vid behov närmare uppgifter om avtalet på finska och svenska.

Helsingfors den 9 augusti 2018

Utrikesminister
Timo Soini

Lagstiftningsråd
Kaija Suvanto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.