590/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 2 augusti 2018

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

ändras i undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen (680/2017) 2 § 2 mom. och bilagan som följer:

2 §
Principer som används vid bestämning av kompetensområden

Med avvikelse av vad som föreskrivs i 1 mom. ska yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina dock innefatta

1)  kompetensområdet för mejeribranschen i grundexamen inom livsmedelsbranschen, kompetensområdet för transportservice och kompetensområdet för flygplatsservice i grundexamen i logistik, kompetensområdet för körning av skogsmaskiner i grundexamen inom skogsbranschen, kompetensområdet för schaktningsmaskintransport i grundexamen inom byggnadsbranschen, kompetensområdet för kylmontering i grundexamen inom husteknik,

2)  kompetensområdet för kraftverksteknik i yrkesexamen inom energibranschen, kompetensområdet för servicetransporter, kompetensområdet för varutransporter, kompetensområdet för skogsindustrins transporter och kompetensområdet för persontransporter i yrkesexamen inom transportbranschen, kompetensområdet för körning av skogsmaskiner i yrkesexamen inom skogsbranschen, kompetensområdet för kylmontering i yrkesexamen inom husteknik, kompetensområdet för bokbusstjänster i yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst, kompetensområdet för transport av avfall och farliga ämnen i yrkesexamen i miljövård, kompetensområdet för transport av avfall och farliga ämnen i yrkesexamen inom miljöområdet.

3)   kompetensområdet för kraftverksteknik i specialyrkesexamen inom energibranschen och kompetensområdet för kylteknik i specialyrkesexamen inom husteknik.


Denna förordning träder i kraft den 6 augusti 2018.

Punkterna 12, 21, 33, 39, 41, 53, 66, 68, 78, 82, 87, 99, 102, 108, 109, 114, 117, 128, 130, 132, 138, 141, 147 och 165 i 2 kap. samt punkterna 1, 12, 13, 20, 23, 30–32, 37, 59, 60, 68, 70, 73, 80, 81, 85, 90–92, 103, 105, 107, 113 och 117 i 3 kap. i bilagan träder dock i kraft först den 1 januari 2019.

Punkterna 2, 4–6, 8, 9, 13, 16–18, 20, 22–26, 28–30, 35–38, 40, 42–46, 48–52, 54–57, 59, 60, 64, 65, 67, 70, 71, 74, 75, 79–81, 83, 85, 88–90, 92, 93, 95–98, 101, 106, 107, 110, 112, 113, 115, 116, 119–121, 123–127, 129, 133–137, 139, 140, 146, 148, 150–155, 157–164, 166 i 2 kap. samt punkterna 2–10, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27–29, 33–36, 38–43, 45–47, 49–52, 55–57, 61, 62, 64, 67, 69, 71, 74, 76–78, 82, 84, 87–89, 93–98, 100–102, 104, 108–112, 114, 120, 122–124, 126, 128, 130–133, 135 i 3 kap. i bilagan gäller till och med den 31 december 2018.

1 kap. 39 punkten i bilagan gäller till den 31 juli 2020.

2 kap. 143 punkten och 3 kap. 115 punkten gäller till den 31 december 2020.

Examina enligt de bestämmelser som gällde när denna förordning träder i kraft kan avläggas till och med den 31 december 2021. Examina som enligt denna förordning gäller till den 31 juli 2020 kan avläggas till den 31 juli 2023. Examina som enligt denna förordning gäller till den 31 december 2020 kan avläggas till den 31 december 2023.

Helsingfors den 2 augusti 2018

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Anna Kankaanpää

Bilaga

YRKESINRIKTADE EXAMINA
1 kap.
Yrkesinriktade grundexamina
1) Grundexamen inom bilbranschen
2) Grundexamen inom livsmedelsbranschen
3) Grundexamen i tandteknik
4) Grundexamen inom hästhushållning
5) Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen
6) Grundexamen inom gruvbranschen
7) Grundexamen i fiskeri
8) Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
9) Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik
10) Grundexamen inom laboratoriebranschen
11) Grundexamen i flygplansmekanik
12) Grundexamen i affärsverksamhet
13) Grundexamen i idrott
14) Grundexamen i logistik
15) Grundexamen i natur och miljö
16) Grundexamen inom läkemedelsbranschen
17) Grundexamen inom lantmäteribranschen
18) Grundexamen inom lantbruksbranschen
19) Grundexamen inom turismbranschen
20) Grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning
21) Grundexamen i sjöfart
22) Grundexamen inom skogsbranschen
23) Grundexamen i musik
24) Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen
25) Grundexamen inom processindustrin
26) Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen
27) Grundexamen inom trädgårdsbranschen
28) Grundexamen inom träindustrin
29) Grundexamen inom byggnadsbranschen
30) Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen
31) Grundexamen inom cirkusbranschen
32) Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
33) Grundexamen inom el- och automationsbranschen
34) Grundexamen inom konstindustrin
35) Grundexamen i husteknik
36) Grundexamen i dans
37) Grundexamen i teknisk planering
38) Grundexamen inom textil- och modebranschen
39) Grundexamen i datateknik och datakommunikationsteknik
40) Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik
41) Grundexamen inom säkerhetsbranschen
42) Grundexamen inom båtbyggnadsbranschen
43) Grundexamen i instrumentvård
2 kap.
Yrkesexamina Omfattning i kompetenspoäng
1) Yrkesexamen inom fordonsbranschen 150
2) Yrkesexamen för fordonskranförare
3) Yrkesexamen för yrkesdykare 150
4) Yrkesexamen för arborist
5) Yrkesexamen för vapensmedsgesäll
6) Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen
7) Yrkesexamen i kontakttolkning 150
8) Yrkesexamen för automationsmontör
9) Yrkesexamen inom bioenergibranschen
10) Yrkesexamen i livsmedelsförädling 120
11) Yrkesexamen inom livsmedelsindustrin 120
12) Kompetensområdet för djurskötsel 150
13) Yrkesexamen för djurskötare
14) Yrkesexamen inom energibranschen 150
15) Yrkesexamen inom föreställnings- och teaterteknik 150
16) Yrkesexamen inom finansbranschen
17) Yrkesexamen för florist
18) Yrkesexamen för skötare av golfbana
19) Grundexamen inom hästhushållning 150
20) Yrkesexamen för massör
21) Yrkesexamen i massage 150
22) Yrkesexamen för hissmontör
23) Yrkesexamen inom hårbranschen
24) Yrkesexamen för hotellreceptionist
25) Yrkesexamen för ventilationsmontör
26) Yrkesexamen för rengörare av ventilationssystem
27) Yrkesexamen inom fastighetsförvaltning 150
28) Yrkesexamen inom skobranschen
29) Yrkesexamen i fotvård
30) Yrkesexamen inom ädelmetallbranschen
31) Yrkesexamen inom gruvbranschen 150
32) Yrkesexamen i fiskeri 150
33) Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning 150
34) Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda 150
35) Yrkesexamen inom fastighetsförmedling
36) Yrkesexamen i gipsning
37) Yrkesexamen för bokbindare
38) Yrkesexamen för installatör av säkerhetsanordningar i spårbunden trafik
39) Yrkesexamen inom stenbranschen 150
40) Yrkesexamen för stenarbetare
41) Yrkesexamen i maskinmontering och underhåll 150
42) Yrkesexamen för maskinmontör
43) Yrkesexamen för verkstadsmekaniker
44) Yrkesexamen för korrosionsskyddsmålare
45) Yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner
46) Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet
47) Yrkesexamen inom transportbranschen 150
48) Yrkesexamen för förgyllare
49) Yrkesexamen inom gummibranschen
50) Yrkesexamen inom underhåll
51) Yrkesexamen för kylmontör
52) Yrkesexamen för hantverkare
53) Yrkesexamen inom laboratorie- och mätningsbranschen 150
54) Yrkesexamen inom skeppsbyggnadsbranschen
55) Yrkesexamen i glaskeramik
56) Yrkesexamen för glasblåsargesäll
57) Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom
58) Yrkesexamen inom lasthantering 150
59) Yrkesexamen för golvläggare
60) Yrkesexamen inom väsk- och läderbranschen
61) Yrkesexamen inom bageribranschen 150
62) Yrkesexamen i flygplatsservice 150
63) Yrkesexamen i flygplansmekanik 150
64) Yrkesexamen inom plåtslagar- och svetsningsbranschen
65) Yrkesexamen inom skivbranschen
66) Yrkesexamen i affärsverksamhet 150
67) Yrkesexamen i idrott
68) Yrkesexamen i idrott och träning 150
69) Yrkesexamen i skötsel av idrottsanläggningar 150
70) Yrkesexamen för låssmed
71) Yrkesexamen inom naturvetenskaplig konservering
72) Yrkesexamen inom naturbranschen 150
73) Yrkesexamen för arbete som teamledare 150
74) Yrkesexamen för värmeanläggningsinstallatör
75) Yrkesexamen för målare
76) Yrkesexamen inom lantmäteribranschen 150
77) Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen 150
78) Yrkesexamen inom lantbruksbranschen 150
79) Yrkesexamen för lantbruksmaskinmontör
80) Yrkesexamen inom marknadsföringskommunikation
81) Yrkesexamen i programtjänster för turister
82) Yrkesexamen i turismservice 150
83) Yrkesexamen för guide
84) Yrkesexamen inom mediebranschen 150
85) Yrkesexamen för biodlare
86) Yrkesexamen i sjöfart 150
87) Yrkesexamen inom skogsbranschen 150
88) Yrkesexamen för skogsmaskinsmontör
89) Yrkesexamen för skogsmaskinsförare
90) Yrkesexamen för företagare inom skogsbruk
91) Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård 150
92) Yrkesexamen för mätare och kalibrerare
93) Yrkesexamen för plastmekaniker
94) Yrkesexamen i musikproduktion 150
95) Yrkesexamen i försäljning
96) Yrkesexamen för läderberedare
97) Yrkesexamen för sotare
98) Yrkesexamen för obduktionspreparator
99) Yrkesexamen i guideservice 120
100) Yrkesexamen i servicelogistik 150
101) Yrkesexamen för familjedagvårdare
102) Yrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen 150
103) Yrkesexamen inom renhushållning 150
104) Yrkesexamen inom processindustrin 150
105) Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen 150
106) Yrkesexamen för rörmontör
107) Yrkesexamen inom träbranschen
108) Yrkesexamen inom trädgårdsbranschen 150
109) Yrkesexamen inom träindustrin 150
110) Yrkesexamen för byggnadsplåtslagare
111) Yrkesexamen inom branschen för byggnadsprodukter 150
112) Yrkesexamen i underhåll av järnvägsmateriel
113) Yrkesexamen för restaurangkock
114) Yrkesexamen i kundservice på restaurang 120
115) Yrkesexamen för restaureringsgesäll
116) Yrkesexamen för instruktör i romkultur
117) Yrkesexamen i matservice 150
118) Yrkesexamen för sameslöjdsgesäll 150
119) Yrkesexamen inom sågbranschen
120) Yrkesexamen för seminolog
121) Yrkesexamen för smedsgesäll
122) Yrkesexamen i församlings- och begravningsservice 150
123) Yrkesexamen för sekreterare
124) Yrkesexamen inom inredningsbranschen
125) Yrkesexamen för instrumentbyggargesäll
126) Yrkesexamen för kock i storhushåll
127) Yrkesexamen för elmontör
128) Yrkesexamen inom el- och automationsbranschen 150
129) Yrkesexamen inom elindustrin
130) Yrkesexamen inom konstindustrin 150
131) Yrkesexamen inom husbyggnadsbranschen 150
132) Yrkesexamen i husteknik 150
133) Yrkesexamen i ekonomiförvaltning
134) Yrkesexamen för servitör
135) Yrkesexamen för teknisk isolerare
136) Yrkesexamen inom textilbranschen
137) Yrkesexamen i textilvård
138) Yrkesexamen inom textil- och modebranschen 150
139) Yrkesexamen för industriytbehandlare
140) Yrkesexamen för rörmontör inom industrin
141) Yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen 150
142) Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst 150
143) Yrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik 150
144) Yrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik 150
145) Yrkesexamen inom tullbranschen 150
146) Yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur
147) Yrkesexamen i produktionsteknik 150
148) Yrkesexamen för körsnär
149) Yrkesexamen inom säkerhetsbranschen 150
150) Yrkesexamen för vindkraftsmontör
151) Yrkesexamen för verktygstillverkare
152) Yrkesexamen inom utrikeshandeln
153) Yrkesexamen inom beklädnadsbranschen
154) Yrkesexamen för tränare
155) Yrkesexamen för framställare av gjutmodeller
156) Yrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen 150
157) Yrkesexamen för tapetserare
158) Yrkesexamen inom vattenförsörjning
159) Yrkesexamen för grönsektorn
160) Yrkesexamen i gröninredning
161) Yrkesexamen för odlare
162) Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare
163) Yrkesexamen för expeditionsvakt
164) Yrkesexamen för instrumentskötare
165) Yrkesexamen inom miljöbranschen 150
166) Yrkesexamen i miljövård
167) Yrkesexamen för företagare 150
3 kap.
Specialyrkesexamina
1) Specialyrkesexamen inom fordonsbranschen 180
2) Specialyrkesexamen för vapensmedsmästare
3) Specialyrkesexamen för försäljare inom bilbranschen
4) Specialyrkesexamen för arbetsledning inom bilbranschen
5) Specialyrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmästare
6) Specialyrkesexamen för billackerarmästare
7) Specialyrkesexamen för automationsövermontör
8) Specialyrkesexamen för bilmekaniker
9) Specialyrkesexamen för barmästare
10) Specialyrkesexamen för dietkock
11) Specialyrkesexamen inom livsmedelsbranschen 180
12) Specialyrkesexamen i djurskötsel 180
13) Specialyrkesexamen inom energibranschen 180
14) Specialyrkesexamen i tjänster för specialkost 160
15) Specialyrkesexamen inom föreställnings- och teaterteknik 180
16) Specialyrkesexamen för floristmästare
17) Specialyrkesexamen för golfbanemästare
18) Specialyrkesexamen inom hästhushållning 180
19) Specialyrkesexamen för massör
20) Specialyrkesexamen i massage 180
21) Specialyrkesexamen för svetsarmästare
22) Specialyrkesexamen inom hårbranschen
23) Specialyrkesexamen inom hår- och skönhetsbranschen 180
24) Specialyrkesexamen för ventilationsmontör
25) Specialyrkesexamen i immobilisationsvård 180
26) Specialyrkesexamen inom fastighetsförvaltning 180
27) Specialyrkesexamen inom skobranschen
28) Specialyrkesexamen för ädelmetallbranschen
29) Specialyrkesexamen i ledarskap
30) Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning 180
31) Specialyrkesexamen i fiskeri 180
32) Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning 180
33) Specialyrkesexamen inom skönhetsbranschen
34) Specialyrkesexamen för föreståndare inom handeln
35) Specialyrkesexamen för bokbindarmästare
36) Specialyrkesexamen för skötare av försöksdjur
37) Specialyrkesexamen i maskinmontering och underhåll 180
38) Specialyrkesexamen för maskinmontörsmästare
39) Specialyrkesexamen för verkstadsmästare
40) Specialyrkesexamen för maskinbokbindarmästare
41) Specialyrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddags- verksamhet
42) Specialyrkesexamen för förgyllare
43) Specialyrkesexamen inom underhåll
44) Specialyrkesexamen i rehabiliterings- stöd- och handledningstjänster 180
45) Specialyrkesexamen för kylmästare
46) Specialyrkesexamen för hantverkarmästare
47) Specialyrkesexamen inom skeppsbyggnadsbranschen
48) Specialyrkesexamen för fartygselmästare 180
49) Specialyrkesexamen för glasblåsarmästare
50) Specialyrkesexamen inom lasthantering
51) Specialyrkesexamen för golvmästare
52) Specialyrkesexamen för väsk- och lädermästare
53) Specialyrkesexamen inom bageribranschen 180
54) Specialyrkesexamen i flygplansmekanik 180
55) Specialyrkesexamen för skivmästare
56) Specialyrkesexamen för plåtarbetsmästare
57) Specialyrkesexamen för trafikförman
58) Specialyrkesexamen för trafiklärare 180
59) Specialyrkesexamen i affärsverksamhet 180
60) Specialyrkesexamen i skötsel av idrottsanläggningar 180
61) Specialyrkesexamen för idrottsanläggningsmästare
62) Specialyrkesexamen för låssmedsmästare
63) Specialyrkesexamen inom naturbranschen 180
64) Specialyrkesexamen för målarmästare
65) Specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen 180
66) Specialyrkesexamen i utveckling av landsbygden 180
67) Specialyrkesexamen i vattenhushållning på landsbygden
68) Specialyrkesexamen inom lantbruksbranschen 180
69) Specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen
70) Specialyrkesexamen i chefskap inom inkvarterings- och kosthålls- branschen 180
71) Specialyrkesexamen inom marknadsföringskommunikation
72) Specialyrkesexamen inom mediebranschen 180
73) Specialyrkesexamen inom skogsbranschen 180
74) Specialyrkesexamen för skogsmästare
75) Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård 180
76) Specialyrkesexamen i plastteknik
77) Specialyrkesexamen för läderberedarmästare
78) Specialyrkesexamen för sotarmästare
79) Specialyrkesexamen i rättstolkning 180
80) Specialyrkesexamen i servicelogistik 180
81) Specialyrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen 180
82) Specialyrkesexamen för ytbehandlingsmästare
83) Specialyrkesexamen inom processindustrin 180
84) Specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade
85) Specialyrkesexamen i tolkning för talskadade 180
86) Specialyrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen 180
87) Specialyrkesexamen för rörmontör
88) Specialyrkesexamen inom träbranschen
89) Specialyrkesexamen i virkesdrivning
90) Specialyrkesexamen inom trädgårdsbranschen 180
91) Specialyrkesexamen inom träindustrin 180
92) Specialyrkesexamen för arbetsledningen inom byggnadsbranschen 180
93) Specialyrkesexamen för arbetsplatschef inom byggnadsbranschen
94) Specialyrkesexamen för byggnadsplåtslagarmästare
95) Specialyrkesexamen i byggproduktion
96) Specialyrkesexamen för restaureringsmästare
97) Specialyrkesexamen för instruktör i romkultur
98) Specialyrkesexamen för matmästare
99) Specialyrkesexamen för sameslöjdsmästare 180
100) Specialyrkesexamen för sågmästare
101) Specialyrkesexamen för smedsmästare
102) Specialyrkesexamen för instrumentbyggarmästare
103) Specialyrkesexamen inom el- och automationsbranschen 180
104) Specialyrkesexamen för elövermontör
105) Specialyrkesexamen inom konstindustrin 180
106) Specialyrkesexamen inom husbyggnadsbranschen 180
107) Specialyrkesexamen i husteknik 180
108) Specialyrkesexamen i ekonomi- och personalförvaltning
109) Specialyrkesexamen för farmarmästare
110) Specialyrkesexamen i teknik
111) Specialyrkesexamen inom textilbranschen
112) Specialyrkesexamen i textilvård
113) Specialyrkesexamen inom textil- och modebranschen 180
114) Specialyrkesexamen i arbetsledning inom industrin 180
115) Specialyrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik 180
116) Specialyrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik 180
117) Specialyrkesexamen i chefskap inom produktion 180
118) Specialyrkesexamen i produktionsteknik 180
119) Specialyrkesexamen i produktutvecklingsarbete 180
120) Specialyrkesexamen för körsnärsmästare
121) Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt 180
122) Specialyrkesexamen för verktygsmästare
123) Specialyrkesexamen inom utrikeshandeln
124) Specialyrkesexamen inom beklädnadsbranschen
125) Specialyrkesexamen i träning 180
126) Specialyrkesexamen för gjutmodellmästare
127) Specialyrkesexamen i äldreomsorg 180
128) Specialyrkesexamen inom lagerbranschen
129) Specialyrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen 180
130) Specialyrkesexamen för tapetserarmästare
131) Specialyrkesexamen för informationsförmedling och logistiska tjänster
132) Specialyrkesexamen för grönsektorn
133) Specialyrkesexamen för instrumentskötare
134) Specialyrkesexamen inom miljöbranschen 180
135) Specialyrkesexamen i företagsledning
136) Specialyrkesexamen för företagsrådgivare 180

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.