585/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 13 juli 2018

Lag om ändringar i bilaga VI till MARPOL-konventionen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i de ändringar i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983) som antagits i London den 22 april 2016 genom resolution MEPC.271(69) av Internationella sjöfartsorganisationens kommitté för skydd av den marina miljön och i de ändringar som antagits den 7 juli 2017 genom resolution MEPC.286(71) ska gälla som lag sådana som Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet.


Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

RP 42/2018
KoUB 8/2018
RSv 35/2018

Helsingfors den 13 juli 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.