559/2018

Helsingfors den 11 juli 2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar som hänför sig till djuravelsverksamhet

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs:

1) jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis för renrasiga nötkreatur samt deras könsceller och embryon (350/2014),

2) jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis för renrasiga får och getter samt deras könsceller och embryon (351/2014),

3) jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis för renrasiga svin och hybridsvin samt deras könsceller och embryon (352/2014),

4) jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis för registrerade hästdjur samt deras könsceller och embryon (353/2014),

5) jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis och andra handlingar för import av djur som används för avel samt deras könsceller och embryon (354/2014),

6) jord- och skogsbruksministeriets förordning om stambokens uppbyggnad och införande av djur i stambok (1024/2014),

7) jord- och skogsbruksministeriets förordning om bestämmande av avelsvärdet hos djur som används för avel (1025/2014).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2018.

Helsingfors den 11 juli 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Katri Valjakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.