558/2018

Helsingfors den 13 juli 2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 10 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter (763/2016) 10 § 3 mom. som följer:

10 §
Åtgärder när atypisk skrapie har konstaterats

Dispens som avses i 23 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar kan gälla förbudet enligt 1 mom. Det beslut som avses i 1 mom. ska då även riktas till den djurhållningsplats som utgör djurens destination, och det ska bestämmas att djuren på djurhållningsplatsen ska testas på det sätt som avses i 2 mom.


Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2018.

Helsingfors den 13 juli 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Kajsa Hakulin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.