556/2018

Helsingfors den 13 juli 2018

Statsrådets förordning om ändring av rubriken för och 1 § i statsrådets förordning om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (530/2015) förordningens rubrik samt 1 § som följer:

Statsrådets förordning

om stöd för skolresor

1 §
Fakturering av stöd för skolresor

Utbildningsanordnaren, den som säljer biljetter och den som förvaltar ett biljettsystem för kollektivtrafik ska kalendermånadsvis i efterhand och senast den tionde dagen i den följande månaden sända Folkpensionsanstalten en faktura på det i lagen om stöd för skolresor (48/1997) avsedda stödet för skolresor, specificerad enligt person. Stödet för skolresor betalas då senast den 24 dagen eller därpå följande bankdag i den månad då fakturan har anlänt.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.

Helsingfors den 13 juli 2018

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Kulturråd
Heidi Sulander

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.