535/2018

Helsingfors den 5 juli 2018

Statsrådets förordning om protokoll nr 16 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll nr 16 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1296/2015):

1 §

Det i Strasbourg den 2 oktober 2013 ingångna protokollet nr 16 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna träder i kraft den 1 augusti 2018 enligt vad som har avtalats.

Protokollet har godkänts av riksdagen den 13 oktober 2015 och ratificerats av republikens president den 30 oktober 2015. Ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Europarådets generalsekreterare den 7 december 2015.

2 §

I samband med deponeringen av ratifikationsinstrumentet har Finland lämnat följande förklaring:

Finland lämnar en förklaring enligt artikel 10 i protokollet om att de domstolar som utses för de ändamål som avses i artikel 1.1 i protokollet är högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, arbetsdomstolen och försäkringsdomstolen.

3 §

De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

4 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll nr 16 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1296/2015) träder i kraft den 1 augusti 2018.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 53/2018)

Helsingfors den 5 juli 2018

Näringsminister
Mika Lintilä

Lagstiftningsrådet
Kaija Suvanto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.