534/2018

Helsingfors den 5 juli 2018

Statsrådets förordning om protokollet med Ryssland över beskrivningen av riksgränsens sträckning mellan Finland och Ryssland

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Det i Imatra den 19 juni 2017 mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering ingångna protokollet över beskrivningen av riksgränsens sträckning mellan Finland och Ryssland träder i kraft den 19 juli 2018 enligt vad som har avtalats.

Protokollet har godkänts av riksdagen den 22 maj 2018 och av republikens president den 13 juni 2018. Det ryska utrikesdepartementet har underrättats om godkännandet den 19 juni 2018.

2 §

Bestämmelserna i protokollet ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 19 juli 2018.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 51/2018)
(Den gränsbeskrivning inklusive bilagor som är en oskiljaktig del av protokollet finns att tillgå på finska och ryska på Lantmäteriverkets externa webbplats på adressen https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/riksgranser. Lantmäteriverket lämnar vid behov närmare uppgifter om dem på finska och svenska.)

Helsingfors den 5 juli 2018

Näringsminister
Mika Lintilä

Lagstiftningsrådet
Kaija Suvanto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.