529/2018

Helsingfors den 27 juni 2018

Statsrådets förordning om Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället (61/2018):

1 §

Europarådets i Faro den 27 oktober 2005 antagna ramkonvention om kulturarvets värde för samhälle träder i kraft den 1 september 2018 enligt vad som har avtalats.

Ramkonventionen har godkänts av riksdagen den 17 oktober 2017 och av republikens president den 12 januari 2018. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos Europarådets generalsekreterare den 31 maj 2018.

2 §

De bestämmelser i ramkonventionen som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället (61/2018) träder i kraft den 1 september 2018.

Ålands lagting har gett sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 50/2018)

Helsingfors den 27 juni 2018

Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo Terho

Äldre regeringssekreterare
Rami Sampalahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.