528/2018

Helsingfors den 29 juni 2018

Miljöministeriets meddelande om förordningar som gäller typgodkännande av PEX-rör och flexibla anslutningsrör avsedda för byggnaders vattensystem

Miljöministeriet meddelar med stöd av 4 § i lagen om Finlands författningssamling (188/2000):

Miljöministeriet har utfärdat följande förordningar:

Förordningens rubrik miljöministeriets bestämmelsesamling nr utfärdad träder i kraft
Miljöministeriets förordning om typgodkännande av PEX-rör avsedda för byggnaders vattensystem 1/18 27.6.2018 1.9.2018
Miljöministeriets förordning om typgodkännande av flexibla anslutningsrör avsedda för byggnaders vattensystem 2/18 27.6.2018 1.9.2018

Förordningar har publicerats i miljöministeriets bestämmelsesamling. Förordningen kan fås från miljöministeriets registratorskontor (Aleksandergatan 7, Helsingfors), PB 35, 00023 Statsrådet, tfn 02952 50300.

Helsingfors den 29 juni 2018

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Lagstiftningsråd
Sari Rapinoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.