527/2018

Helsingfors den 27 juni 2018

Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilaga V till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

De i London den 28 oktober 2016 genom beslut MEPC.277(70) av Internationella sjöfartsorganisationens kommitté för skydd av den marina miljön antagna ändringarna i bilaga V till 1978 års protokoll till 1973 års konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983) träder i kraft den 15 juli 2018 enligt vad som har avtalats.

Ändringarna har godkänts av republikens president den 1 juni 2018.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2018.

(Ändringarna finns till påseende i sin helhet och de är tillgängliga på Trafiksäkerhetsverkets webbplats på adressen www.trafi.fi och hos Trafiksäkerhetsverket, som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.)
(Ändringarna finns till påseende i sin helhet och de är tillgängliga på Trafiksäkerhetsverkets webbplats på adressen www.trafi.fi och hos Trafiksäkerhetsverket, som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.)

Helsingfors den 27 juni 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Överinspektör
Vilja Klemola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.