506/2018

Helsingfors den 27 juni 2018

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om när vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde ska vara avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om när vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde ska vara avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna (316/2012) 1 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 795/2015, som följer:

1 §

Avgiften för ett beslut som gäller tillstånd för en yrkeshögskola är 3 220 euro, en ändring av ett sådant tillstånd 2 455 euro, ett tillstånd att ordna utbildning 2 635 euro och beslut som gäller en anhållan om dispens 690 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt innan denna förordning träder i kraft tas avgift ut för prestationen enligt de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet.

Helsingfors den 27 juni 2018

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Juho-Antti Jantunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.