501/2018

Helsingfors den 27 juni 2018

Republikens presidents förordning om utvärdering och godkännande av sjöfartsutbildning som ges på Åland

I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs med stöd av 32 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 1556/1994 och 68/2004, samt med samtycke av Ålands landskapsregering:

1 §

Trafiksäkerhetsverket sörjer för utvärderingen av den sjöfartsutbildning som ges på Åland till den del detta förutsätts i 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (FördrS 22/1984). Trafiksäkerhetsverket sörjer också för det i II avd. 11 kap. i lagen om transportservice (320/2017) avsedda godkännandet av anordnare av sjöfartsutbildning på Åland och av sjöfartsutbildningen där.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Genom denna förordning upphävs republikens presidents förordning om utvärdering av sjöfartsutbildning i landskapet Åland (802/2005).

Helsingfors den 27 juni 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.