486/2018

Helsingfors den 20 juni 2018

Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna i landskapet Åland för handhavande av verkställighetsuppgifter beträffande lantbruksstödet åren 2016 och 2017

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 52 § 2 mom. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013):

1 §

Till kommunerna i landskapet Åland betalas ersättning för åren 2016 och 2017 för handhavande av de uppgifter som avses i lagen om verkställighet av jordbruksstöd enligt följande:

År 2016 År 2017
035 Brändö kommun 950 € 964 €
043 Eckerö kommun 1 462 € 1 503 €
060 Finströms kommun 9 136 € 9 060 €
062 Föglö kommun 2 376 € 2 467 €
065 Geta kommun 2 558 € 2 583 €
076 Hammarlands kommun 5 519 € 5 821 €
170 Jomala kommun 9 284 € 9 021 €
295 Kumlinge kommun 1 316 € 1 195 €
318 Kökars kommun 768 € 655 €
417 Lemlands kommun 2 303 € 2 429 €
438 Lumparlands kommun 1 206 € 1 079 €
478 Mariehamns stad 73 € 77 €
736 Saltviks kommun 6 104 € 6 014 €
766 Sottunga kommun 841 € 810 €
771 Sunds kommun 3 728 € 3 778 €
941 Vårdö kommun 2 376 € 2 544 €
50 000 € 50 000 €
2 §

Denna förordning träder i kraft den 27 juni 2018.

Helsingfors den 20 juni 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Jukka Mirvo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.