483/2018

Helsingfors den 20 juni 2018

Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa bestämmelser i en lag om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (441/2018):

1 §

Lagen om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (441/2018), med undantag av 14 § 2 mom., träder i kraft den 25 juni 2018.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 25 juni 2018.

Helsingfors den 20 juni 2018

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringsråd
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.