481/2018

Helsingfors den 19 juni 2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 7 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av nötkreatur

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av nötkreatur (326/2015) 7 § som följer:

7 §
Förande av förteckning

En förteckning över djur ska föras i enlighet med 21 och 22 § i lagen om ett system för identifiering av djur. För förande av förteckning på det sätt som föreskrivs i artikel 7.1 första strecksatsen i identifieringsförordningen, ska de uppgifter som avses i 3 § antecknas i förteckningen senast den tredje dagen efter datumet för händelsen.

I stället för att förteckning förs enligt 1 mom. kan de uppgifter som avses i 3 § sparas direkt i djurregistret i enlighet med artikel 7.5 b i identifieringsförordningen senast den sjunde dagen efter datumet för händelsen.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018. Den tillämpas dock från och med den 1 januari 2018.

Helsingfors den 19 juni 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Anssi Welling

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.