477/2018

Helsingfors den 13 juni 2018

Statsrådets förordning om avtalet med Kuba om luftfart

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om avtalet med Kuba om luftfart (299/2018):

1 §

Det i Havanna den 14 mars 2017 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Kubas regering ingångna avtalet om luftfart träder i kraft den 1 juli 2018 enligt vad som har avtalats.

Avtalet har godkänts av riksdagen den 9 mars 2018 och av republikens president den 4 maj 2018. Noterna om godkännandet har utväxlats den 14 maj 2018.

2 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen om avtalet med Kuba om luftfart (299/2018) träder i kraft den 1 juli 2018.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 42/2018)

Helsingfors den 13 juni 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Ledande specialsakkunnig
Päivi Jämsä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.