474/2018

Helsingfors den13 juni 2018

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion och saluföring av plantmaterial för prydnadsväxter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § i lagen om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskrifts-samling nr utfärdad träder i kraft
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion och saluföring av plantmaterial för prydnadsväxter 11/18 13.6.2018 1.10.2018

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets registreringskontor, (Regeringsgatan 3 A, Helsingfors) PB 30, 00023 Statsrådet, telefon 0295 16 2200.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/484; EUT Nr L 81, 23.3.2018, s.10

Helsingfors den13 juni 2018

Avdelningschef
Minna-Mari Kaila

Specialsakkunnig
Taina Sahin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.