462/2018

Helsingfors den 13 juni 2018

Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder (1373/2016) 4 § som följer:

4 §
Inkomstgränser

När understöd beviljas för ändamål som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten i reparationsunderstödslagen kan hushållets inkomster anses vara ringa om de fasta inkomsterna per månad för medlemmarna i hushållet inte sammanlagt överskrider följande inkomstgränser:

Antalet personer 1 2 3 4
Bruttoinkomster, euro per månad 2 000 3 400 4 200 5 000

Om hushållet omfattar en frontveteran eller den efterlevande maken till en frontveteran, tillämpas i stället för inkomstgränserna i 1 mom. följande inkomstgränser:

Antalet personer 1 2 3 4
Bruttoinkomster, euro per månad 2 600 4 420 5 460 6 500

Om fler än fyra personer hör till hushållet höjs inkomstgränserna med 875 euro för varje ytterligare person. Som inkomst betraktas inte bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014) eller inkomster som avses i 15 § i den lagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Helsingfors den 13 juni 2018

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Lagstiftningsråd
Ville Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.