461/2018

Helsingfors den 13 juni 2018

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om Folkpensionsanstalten

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om Folkpensionsanstalten (1137/2001) 1 § 2 mom. som följer:

1 §
Behörighetsvillkor för generaldirektören och direktörerna

I fråga om språkkunskapskraven för generaldirektören och övriga direktörer tillämpas lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003).


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Helsingfors den 13 juni 2018

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Regeringssekreterare
Marko Leimio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.