459/2018

Helsingfors den 13 juni 2018

Statsrådets förordning om upphävande av 25 § 1 mom. i- och j-punkten i statsrådets förordning om godkännande av fordon

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 25 § 1 mom. i- och j-punkten i statsrådets förordning om godkännande av fordon (1244/2002), sådana de lyder i förordning 1271/2014.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Helsingfors den 13 juni 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.