452/2018

Helsingfors den 13 juni 2018

Statsrådets förordning om ändring av 19 § i statsrådets förordning om anordnande av Veikkaus Ab:s penningspel

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om anordnande av Veikkaus Ab:s penningspel (1414/2016) 19 § 1 mom. som följer:

19 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017. På tippnings- och vadhållningsspel, med undantag av vadslagning under pågående evenemang, på penninglotterier samt på totospel som bolaget anordnar tillämpas 5 § 2 mom. dock först från och med den 1 april 2019. Bolaget har rätt att avrunda vinstsummorna för tippnings- och vadhållningsspel, med undantag av vadslagning under pågående evenemang, vinstsummorna från penninglotterier samt vinstsummorna från totospel nedåt till närmaste 10 cent till och med den 31 mars 2019.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Helsingfors den 13 juni 2018

Inrikesminister
Kai Mykkänen

Konsultativ tjänsteman
Jukka Tukia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.