451/2018

Helsingfors den 13 juni 2018

Statsrådets förordning om upphävande av 1 § 2 och 3 punkten i statsrådets förordning om kungörelseregister

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs i statsrådets förordning om kungörelseregister (1098/2003), 1 § 2 och 3 punkten, sådana de lyder i förordning 1016/2006.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 26 juni 2018.

Helsingfors den 13 juni 2018

Justitieminister
Antti Häkkänen

Lagstiftningsråd
Mari Aalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.