440/2018

Helsingfors den 13 juni 2018

Lag om ändring av 1 § i lagen om Energimyndigheten

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § i lagen om Energimyndigheten (870/2013), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 650/2014, 692/2014 och 389/2017, ett nytt 8 mom., varvid det nuvarande 8 och 9 mom. blir 9 och 10 mom., som följer:

1 §
Uppgifter

Energimyndigheten sköter också statsbidragsmyndighetens uppgifter i samband med energi- och klimatpolitiska stöd. Närmare bestämmelser om uppgifterna i fråga utfärdas genom förordning av statsrådet.Denna lag träder i kraft den 18 juni 2018.

RP 47/2018
EkUB 7/2018
RSv 43/2018

Helsingfors den 13 juni 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.