436/2018

Helsingfors den 6 juni 2018

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1144/2014) punkten 1 i bilaga 1 sådan den lyder i förordning 159/2018, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2018.

Helsingfors den 6 juni 2018

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Konsultativ tjänsteman
Pirjo Moilanen

SHM:f om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.