427/2018

Helsingfors den 7 juni 2018

Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i 2011 års kod för det utökade inspektionsprogrammet (ESP) som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt i 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning och i den kod som anknyter till den

Kommunikationsministeriet meddelar att de i London den 25 november 2016 genom Internationella sjöfartsorganisationens sjösäkerhetskommittés resolutioner MSC.412(97), MSC.416(97) och MSC.417(97) gjorda ändringarna i 2011 års kod för det utökade inspektionsprogrammet (ESP) (FördrS 93/2013) som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) samt i 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (FördrS 22/1984) och i koden angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning som anknyter till konventionen träder i kraft den 1 juli 2018.

Statsrådet har godkänt ändringarna den 14 december 2017.

Ändringarna finns till påseende i sin helhet och de är tillgängliga på Trafiksäkerhetsverkets webbplats på adressen www.trafi.fi och hos Trafiksäkerhetsverket, som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.

Helsingfors den 7 juni 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Tiina Ranne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.