424/2018

Helsingfors den 1 juni 2018

Lag om ändring av 10 kap. i förundersökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 10 kap. i förundersökningslagen (805/2011) en ny 2 a § som följer:

10 kap.

Avslutande av förundersökning

2 a §
Skyldighet att stanna kvar för delgivning av stämning

Åklagaren får förordna att den som misstänks för brott ska stanna på förundersökningsmyndighetens verksamhetsställe för att delges stämning som åklagaren utfärdar enligt 5 kap. 1 § 1 mom. i lagen om rättegång i brottmål.

Den misstänkte får hållas inlåst om det är nödvändigt för att förhindra att den misstänkte avlägsnar sig.

Delgivningen ska ske utan dröjsmål. Den misstänkte har rätt att avlägsna sig efter delgivningen, dock alltid senast sex timmar efter det att förundersökningen har avslutats.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 200/2017
LaUB 2/2018
RSv 31/2018

Helsingfors den 1 juni 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.