419/2018

Helsingfors den 31 maj 2018

Statsrådets förordning om justering av gottgörelsebeloppen enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 23 § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986), sådan denna paragraf lyder i lag 232/2005:

1 §

De gottgörelsebelopp som nämns i 11 § 2 mom. i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) justeras i motsvarighet till förändringen i penningvärdet så att gottgörelsen är minst 3 620 euro och gottgörelsen i en sådan anställningssituation som avses i det momentet är högst 18 130 euro.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2018.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om justering av gottgörelsebeloppen enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (592/2015).

Helsingfors den 31 maj 2018

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Regeringssekreterare
Terhi Tulkki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.