400/2018

Helsingfors den 30 maj 2018

Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen (254/2006) 7 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 52/2016, som följer:

7 §
Lönen för den tid under vilken en operation pågår

Angående krishanteringspersonalens lön gäller vad som bestäms nedan.

Uppgiftens kravnivå Avlöning
10 fastställs särskilt i varje enskilt fall
9 A 7 181,57 euro/mån
9 B 6 424,85 euro/mån
8 A 6 129,46 euro/mån
8 B 5 608,95 euro/mån
7 A 4 936,14 euro/mån
7 B 4 419,14 euro/mån
6 3 868,37 euro/mån
5 3 289,96 euro/mån
4 A 3 020,61 euro/mån
4 B 2 695,92 euro/mån
3 2 379,34 euro/mån
2 2 272,64 euro/mån
1 2 186,38 euro/mån


Denna förordning träder i kraft den 8 juni 2018. Löner enligt denna förordning betalas dock från den 1 maj 2018.

Helsingfors den 30 maj 2018

Försvarsminister
Jussi Niinistö

Regeringsråd, som personaldirektör
Jari Kajavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.