280/2018

Helsingfors den 3 maj 2018

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 4 § i statsrådets förordning om Finlands Akademi

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om Finlands Akademi (979/2009) 1 och 4 § som följer:

1 §
Vetenskapliga forskningsråd

Vid Finlands Akademi finns följande vetenskapliga forskningsråd:

1) forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö,

2) forskningsrådet för kultur och samhälle,

3) forskningsrådet för naturvetenskap och teknik,

4 §
Tillsättande av tjänster och anställning av övrig personal

Bestämmelser om utnämning av generaldirektör finns i lagen om Finlands Akademi (922/2009). Om den som utnämns till generaldirektör har utnämnts tidigare till en statlig tjänst som inte är för viss eller begränsad tid, är han eller hon tjänstledig från den tjänsten under tjänstgöringen som generaldirektör. Generaldirektören och den överdirektör som ansvarar för forskningen har professorstitel.

Övrig personal utnämns eller anställs av generaldirektören, om inte något annat bestäms i instruktionen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 3 maj 2018

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Undervisningsråd
Eeva Kaunismaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.