279/2018

Helsingfors den 3 maj 2018

Statsrådets förordning om ändring av 5 a § i statsrådets förordning om en plan för de offentliga finanserna

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om en plan för de offentliga finanserna (120/2014) 5 a §, sådan den lyder i förordning 601/2017, som följer:

5 a §
Beaktande av statens revisionsverks slutsatser om ekonomiska prognoser

Finansministeriet ska vid utarbetandet av ekonomiska prognoser beakta statens revisionsverks slutsatser om prognoserna för makroekonomin och de offentliga finanserna. Om slutsatserna visar en signifikant systematisk avvikelse som har påverkat de makroekonomiska prognoserna under minst fyra år i rad, ska finansministeriet offentliggöra de åtgärder som har vidtagits för att avhjälpa avvikelsen.


Denna förordning träder i kraft den 8 maj 2018.

Helsingfors den 3 maj 2018

Finansminister
Petteri Orpo

Budgetråd
Niko Ijäs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.