264/2018

Helsingfors den 19 april 2018

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om delegationen för social- och hälsoorganisationernas understödsärenden

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om delegationen för social- och hälsoorganisationernas understödsärenden (1555/2016) 5 § som följer:

5 §
Arvoden och ersättningar

Till ordförande, vice ordförande, medlemmar, suppleanter, sakkunniga och sekreterare kan betalas ett mötesarvode.

I fråga om ersättning för resekostnader tillämpas statens tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning för resekostnader.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2018.

Helsingfors den 19 april 2018

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Konsultativ tjänsteman
Matti Pulkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.