262/2018

Helsingfors den 19 april 2018

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i förordningen om beskattningsförfarande

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om beskattningsförfarande (763/1998) 6 §, sådan den lyder i förordning 1407/2015, som följer:

6 §
Meddelande av beskattningsuppgifter till kommunen och församlingen

Skatteförvaltningen ska senast den 16 september det år som följer efter skatteåret meddela kommunen en uppskattning av kommunalskatten som ska betalas och församlingen en uppskattning av kyrkoskatten som ska betalas samt meddela kommunen en uppskattning av samfundsskatten som ska betalas. Uppgifterna om enskilda skattetagare meddelas efter det att beskattningen av de skattskyldiga enligt 49 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) senast slutförts.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2018.

Förordningen tillämpas första gången på uppgifterna i beskattningen för skatteåret 2018.

Helsingfors den 19 april 2018

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Panu Pykönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.